LODIS LOGISTIKA

Pruža kompletne usluge skladištenja, transporta i manipulacije robom.

Logističke usluge su integrisane u redovno poslovanje klijenata.

Lodis

 • Prijem ( kvalitativna i kvantitativna kontrola robe, izveštavanje ),
 • Skladištenje ( skladištenje robe prema odgovarajućim uslovima, praćenje svih procesa kroz WMS ),
 • Priprema (prijem naloga za odvajanje kroz elektronsku razmenu podataka, odvajanje robe, priprema za otpremu; odvajanje celih paleta, slojeva, kutija i komadno komisioniranje) – princip FEFO, FIFO, LIFO,
 • Utovar ( palete, koleta) za isporuku.
Lodis

 • Dostava – distribucija pripremljene robe u roku od 48h,
 • Mogućnost dostave na 24h, po posebnom zahtevu,
 • Povrat overene potpisane dokumentacije,
 • Sopstveni vozni park i velika mreža kooperanata,
 • Planiranje isporuka pomoću modula u WMS-u za optimizaciju ruta.
Lodis

 • Povratna logistika,
 • Preuzimanje robe (povrata) prema nalozima partnera,
 • Obrada preuzetih povrata, prema instrukcijama partnera.
Lodis

 • Deklarisanja robe,
 • Izdradu co pack-a, multi pack-a, Gift box-a,
 • Prepakivanja robe,
 • Izrade deklaracija i sl.
Lodis

 • Pallet Management (PM),
 • Evidencija ulaza paleta prema vrsti paleta,
 • Evidencija izlaza paleta prema vrsti paleta,
 • Sravnjenje stanja paleta na mesečnom nivou sa vlasnicima paleta.
LodisUsluga koja se odnosi na dostavu upakovane robe za treća lica, samo segment B2B. Usluga je optimalno rešenje za:

 • kompanije koje imaju rešeno skladištenje robe, ali nemaju rešenje za distribuciju do svojih kupaca,
 • špeditere koji obavljaju uslužno dopremanje robe iz inostranstva do Srbije za svoje klijente, ali nemaju rešenu dostavu do lokacija svojih klijenata,
 • kompanije kojima je povremeno potrebna usluga dostave do svojih objekata na teritoriji Srbije.


O nama

Istorijat

Mreža

IT

KvalitetUsluge

SVE operacije su organizovane kroz logistički centar u Šimanovcima tako da zadovolje I najzahtevnije potrebe aktuelnog tržišta.
Aktivnosti i poslovanje kompanije su organizovane prema najvišim svetskim standardima i DC Šimanovci je sertifikovan po standardu ISO 9001:2008 i HACCP.

Vršimo:
skladišne usluge, usluge dostave - transport, usluge povrata, usluge dodatne vrednosti, upravljanje paletama, servis posebna distribucija.
Idealna lokacija smeštajnih kapaciteta, omogućava dobro pokrivanje celokupne teritorije Srbije i odlično organizovanu distribuciju preko kompanijskih pretovarnih stanica.
Pretovarne stanice se nalaze u Novom Sadu, Bačkoj Topoli, Nišu, Čačku i Paraćinu.

BROJ NALOGA PO DANU

2.500

BROJ LINIJA ODVAJANJA PO DANU

23.000

DNEVNI PROMET PALETA

1.000

KOPAKOVANJE - MESEČNO

300.000

DEKLARACIJA - MESEČNO

900.000


Klijenti

Naši partneri su uspešna proizvodna preduzeća iz Srbije i poznate svetske kompanije, koje su svoje poslovanje usmerile na svoju osnovnu delatnost, na proizvodnju i prodaju, a svoje logističke potrebe poverile kompaniji Lodis Logistika doo.


Kapaciteti

Lodis Logistika
32000

Ukupna površina (m2)

Lodis Logistika
13000

Skladišni prostor (m2)

Lodis Logistika
12300

Paletnih mesta (m2)

Lodis Logistika
600

Carinsko sklad. (m2)


Saradnja

Lodis Logistika ima konstantno otvoren poziv svim vlasnicima transportnih vozila za saradnju.
Moto Kompanije “SVAKI DAN – SVAKI GRAD” implicira na stalnu uposlenost kako sopstvene, tako i flote podugovarača, eksternih prevoznika.

U skladu sa poslovnom strategijom, proširujemo saradnju sa vlasnicima transportnih vozila, poštujući zahteve tržišta i standarde za prevoz robe.

Vlasnicima različitih transportnih vozila nudimo:

• kontinuiranu uposlenost flote

• kvalitetne komercijalne uslove

• dugoročnu saradnju


Karijera


Otvoreni smo za sve timski orijentisane, ambiciozne i energične ljude koji su spremni da svoju poslovnu karijeru grade u našoj kompaniji. Ukoliko sebe vidite u dinamičnom i stimulativnom okruženju, uz mogućnost za stalno profesionalno usavršavanje i napredak, popunite upitnik u nastavku, kako bismo imali Vaše podatke. Ukoliko su Vaše kvalifikacije u skladu sa našim trenutnim potrebama, kontaktiraćemo Vas.


 


Novosti

Vesti

NAŠE AKTIVNOSTI

Redovno pratimo sva važna dešavanja na teritoriji cele Srbije i učestvujemo kad god smo u mogućnosti da prisustvujemo, uključimo se ili pomognemo. Događaji čiji smo akteri bili su ...

Reklamacije

Ukoliko imate prigovor možete kontaktirati našu
Službu za reklamacije na sledeći e-mail:

reklamacije@lodis.rs


Najčešća pitanja

U pripremi

Više

Odgovor:

Strana u izradi.

Pitanje 2

Strana u izradi..

Odgovor:

Strana u izradi.

Pitanje 3

Strana u izradi..

Odgovor:

Strana u izradi.


INFO


Distributivni centar u Šimanovcima se nalazi na samom Koridoru 10, autoput E 70, blizu saobraćajnice E 75.
Udaljenost od Beograda je 20 minuta, od granice sa Hrvatskom 60 minuta i od granice sa Mađarskom 120 minuta.

Upiti za usluge koje pruža Lodis Logistika

SEKTOR PRODAJE

+381 22 408 161

sales-logistika@lodis.rs
Kontakt